Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében

A projekt záró mérföldkőig teljesítésre kerültek a Támogatási Szerződésben vállalt feladatok és tevékenységek. A beruházás maradéktalanul megvalósításra került.

A projektben az üresen álló, Egyházmegyei tulajdonban lévő árvaházi épületben egy nevelésigondozási egység kerül kialakításra. Ez magába foglalja 2 gyermekcsoport fogadására alkalmas csoportszobákat és a kiszolgáló funkciókat. A beruházás a jogszabályi előírásokkal összhangban csoport szobánként 14 fő új gyermek ellátását teszi lehetővé, összesen 28 gyermek fogadására alkalmas. A projekt keretében megvalósultak a bölcsőde működtetéséhez jogszabályilag előírt kiszolgáló helységek: melegítő konyha, tárolók, személyzeti blokk, technikai helyiségek és adminisztratív, nevelőtestületi helyiségek, baba-mama szoba és mozgásfejlesztő szoba, illetve játszóudvar is. Ezenkívül a projekt keretében került beszerzésre a bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök egy része. Az építési engedélyt 2021.01.12-én kapta meg a Győri Egyházmegye. A kiviteli tervek elkészültét követően 2021.04.12-én 3 árajánlat bekérésére került sor az építési tevékenységre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Győri Egyházmegye nem közbeszerzésre kötelezett az adott tevékenység vonatkozásában. Az ajánlatok bírálatát követően 2021.05.10-én aláírásra került a Vállalkozási szerződés. A munkaterület átadására 2021. 05.14-én került sor. A kivitelezési munkálatok a tervezett ütemben határidőre elkészültek. A műszaki átadás-átvétel 2022.08.17-én lezárult. A készültségi szint 100 %. Az eszközbeszerzés szintén lezárult 2022.08.24-én. A Hatóság által kiállított használatbavételi engedély az elkészült épületre 2022.08.29-én véglegessé vált.

A Bölcsőde a Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde tagintézményeként, Szent Anna Óvoda-Bölcsőde megnevezéssel működik, fenntartója a Győri Egyházmegye. 2022. szeptember 1-vel a módosított működési engedély hatályba lépett, ill. az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásában módosításra került.

Projekt azonosító: TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003
Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében
Megítélt támogatás összege: 800 000 000,- HUF
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022. 12. 31.
Kedvezményezett neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata